SERVEI D'INSTAL·LACIÓ


MAXIM CONFORT CLIMATITZACIONS posseeix les certificacions necessàries per a la instal·lació de qualsevol mena de sistemes per a generar fred i calor.

No tots els instal·ladors posseeixen la formació i acreditació necessària per a poder realitzar els certificats necessaris a realitzar una vegada conclosa la instal·lació.

S'ha de tenir en compte que en cas que la potència tèrmica estigui compresa entre els 5 i els 70 kW, la instal·lació haurà de ser dissenyada, calculada, executada i provada per un Instal·lador certificat, que serà el responsable de l'elaboració d'una memòria tècnica per a la seva inscripció administrativa, que es realitzarà d'acord amb el procediment indicat per la Comunitat Autònoma, i es tramitarà una vegada finalitzat el muntatge de la instal·lació.

Les instal·lacions de potència tèrmica major de 70 kW, també han de ser executades per instal·ladors certificats, si bé es requereix l'elaboració d'un projecte previ i direcció d'obra per part de tècnic(s) competent(s). El resum dels agents que han d'intervenir en l'execució, en cas que sigui precisa la tramitació administrativa.

CONTACTE AMB NOSALTRES

Sol·liciti informació o el seu pressupost sense compromís