SERVEI DE MANTENIMENT


MAXIM CONFORT CLIMATITZACIONS oferim el servei de manteniment per tota mena d'instal·lacions de climatitzacions.

MAXIM CONFORT CIMATITZACIONS com a empresa també de manteniment està autoritzada i certificada per a ajudar-los a complir amb el compliment de l'Article 25 del RITE que estableix que són els titulars o usuaris de les instal·lacions els responsables de les mateixes referent al seu manteniment.

El nou Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) transposa parcialment la Directiva 2002/91/CE, de 16 de desembre, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, fixant els requisits mínims d'eficiència energètica que han de complir les instal·lacions tèrmiques dels edificis nous i existents, i un procediment d'INSPECCIÓ PERIÒDICA DE CALDERES I SISTEMES D'AIRE CONDICIONAT tant en instal·lacions particulars com en el sector industrial.

CONTACTE AMB NOSALTRES

Sol·liciti informació o el seu pressupost sense compromís