INSPECCIONS I LEGALITZACIONS


MAXIM CONFORT CLIMATITZACIONS treballem instal·lacions de calefacció, refrigeració, ventilació i preparació d'aigua calenta sanitària.

Les instal·lacions de calefacció, refrigeració, ventilació i preparació d'aigua calenta sanitària destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones són instal·lacions tèrmiques, que per tant han de legalitzar-se d'acord amb l'indicat pel Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE).

CONTACTE AMB NOSALTRES

Sol·liciti informació o el seu pressupost sense compromís