FRED INDUSTRIAL


MAXIM CONFORT CLIMATITZACIONS posseeix la CERTIFICACIÓ DE NIVELL 2

La CERTIFICACIÓ DE NIVELL 2 significa que és una empresa frigorista que pot muntar, posar en servei, mantenir, reparar, modificar i desmantellar instal·lacions frigorífiques formades per un o diversos sistemes frigorífics independents entre si SENSE CAP TIPUS DE LIMITACIÓ pel que fa a la potència elèctrica instal·lada en els compressors, a la mena de GAS refrigerant utilitzat i al fet que refredin cambres o conjunts de cambres d'atmosfera artificial.

Fred industrial és el nom que rep l'activitat tecnològica de dissenyar, construir, implementar i mantenir màquines frigorífiques, així com les seves instal·lacions.

El fred industrial, mitjançant màquines frigorífiques opera sistemes frigorífics de diferents configuracions i capacitats segons el procés industrial el requereixi.

Bàsicament aquests poden diferenciar-se en:

  • Sistemes frigorífics per a cambres de refrigeració i frigorífics, configurats en naus o en plantes industrials per a emmagatzematge o congelat d'aliments.
  • Transport marítim, terrestre i aeri de càrrega que requereixi baixa temperatura d'emmagatzematge.
  • Centrals de fred en retail, així com màquines dispensadores les quals poden operar entre els 1 i 4ºC per mantenir productes frescos, i els -18 i -30 °C per a congelats.
  • Sistemes de refredament d'aigua en edificis, hotels i hospitals. Si bé aquests equips corresponen als sistemes centralitzats de climatització, per la seva potència, i capacitat poden perfectament classificar-se com a equipament de fred industrial; no vaig agafar l'equipament d'aire condicionat d'expansió directa.
  • Operació i Manteniment general de sistemes industrials de refrigeració (O&M).

També existeix la refrigeració per compressió és un mètode de refrigeració que consisteix a forçar mecànicament la circulació d'un refrigerant en un circuit tancat dividit en dues zones: d'alta i baixa pressió, amb el propòsit que el fluid absorbeixi calor de l'ambient, en l'evaporador en la zona de baixa pressió i el cedeixi en la d'alta pressió, en el condensador.

CONTACTE AMB NOSALTRES

Sol·liciti informació o el seu pressupost sense compromís